פסיכומטריהסברים ותרגול
 
 

תנאי שימוש באתר psycho.co.il


תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר "psycho.co.il" (להלן: "האתר" או "פסיכו").

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת שימוש באתר. קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך ("המשתמש") לבין האתר, והשימוש באתר, או בכל חלק ממנו, מהווה מצידך הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש אחרים המופיעים באתר, הוראות תנאי שימוש אלה גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות או תוכן או אפליקציה המופיעים באתר יהיה בכפוף לתנאים אלה, בנוסף על התנאים הספציפיים עבורם.

השירות באתר פסיכו ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. פסיכו אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
פסיכו רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר לרבות תכנים, עיצוב ומראה, וכן את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.
פסיכו אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פסיכו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל פסיכו, או בשרתי התקשורת.
בתנאי שימוש אלה, המונח "תכנים" כולל כל מידע מכל סוג אשר מופיע באתר בכל דרך שהיא, לרבות בטקסט, בתמונות, איורים, קבצים, תוכנות, קודי מחשב סרטונים וקבצים קוליים אשר יועמד לרשות הגולשים בכל אמצעי שהוא הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד.
פסיכו לא יהא אחראי לנזקים או הפסדים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר יגרמו לך ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו, או כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בו או בתכניו, לרבות אם נפלו טעויות בחלק מתכני האתר. תכני האתר, לרבות פרסומות או כתבות או הודעות בפורום על ידי פסיכו אינם מהווים בשום אופן עידוד או המלצה לביצוע רכישה של מוצרים ו/או שירותים או ביצוע החלטות כלשהן, לרבות בחירת מוסד לימודים זה או אחר. בשימושך באתר זה, הנך מצהיר ומסכים כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שתעשה באתר זה.

רשאי לבצע רכישה באתר כל אדם בן 18 ומעלה, אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. לצורך ביצוע פעולת הרכישה באתר, יהיה עליך להזין פרטים אישיים בהתאם למופיע בטופס - אנא הקפד למלא פרטים מדוייקים. במקרה שהמוצרים שרכשת באתר יחזרו לפסיכו בגין פרטים שגויים ו/או שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח.
כל הפרטים האישיים שתמסור בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר או בטלפון יישמרו במאגר המידע של פסיכו (למעט פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של פסיכו בכל מקרה). פסיכו לא יעביר את הפרטים האישיים שמסרת בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על-מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר או בטלפון. למרות שעל-פי חוק אינך חייב למסור לפסיכו את פרטיך האישיים, פסיכו לא יוכל לטפל בהזמנה אם לא יקבל ממך פרטים אלו.

אספקת המוצר תתבצע בתוך 7 ימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג) מיום קבלת האישור על התשלום. האספקה תבוצע בדואר רשום, או בהתאם לסוג המשלוח שבחרת. במקרה של עיכוב בהגעת המוצר ליעדו מעבר לזמן אספקת המוצר המפורט באתר, תהיה רשאי לבטל את העסקה, להחזיר את המוצר באריזתו המקורית (לא לפתוח את החבילה) ולקבל את כספך חזרה. בכל מקרה, חבותו של פסיכו, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים שרכשת באתר, לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו על-ידך.
ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי פסיכו (ללא עלות דמי טיפול ומשלוח) בתיאום טלפוני עם פסיכו.
במקרה שהמוצר אבד בדואר, פסיכו ידאג לשלוח מוצר חדש ללא תשלום נוסף מהר ככל שניתן, בהתאם לזמינות המוצר במלאי.

הנך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה זה, עליך ליצור קשר טלפוני (077-30-10-950) עם פסיכו ולהחזיר את המוצר למשרדים של פסיכו כשהוא במצב חדש ותקין (כאשר מדובר בספר - הספר לא נפתח, ודפיו וכריכתו אינם מלוכלכים ואינם מקופלים) ופסיכו יחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום החזרת המוצר, את מחיר העסקה ששולמה על-ידך, בניכוי דמי הטיפול והמשלוח של המוצר.

באתר מופיעות פרסומות ומודעות מסחריות. פסיכו לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והפרסומים המסחריים אשר יפורסמו באתר. פרסום המודעות והפרסומות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהן למכירה. פסיכו אינו צד לשום עסקה שנערכת בין המשתמשים באתר לבין הגופים המפרסמים בו את שירותיהם ומוצריהם.
באתר מופיעים קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים. פסיכו אינו מתחייב שכל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מהווה אישור כי המידע באתר זה מהימן, עדכני ו/או מומלץ בכל דרך שהיא על ידי פסיכו. פסיכו אינו אחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

לתשומת לבך: אתר זה מוגן בזכות יוצרים. כל סימני המסחר, הטקסטים, דגמי הלוגו והחומרים המופיעים בו הם בבעלותו הבלעדית של פסיכו, או של צדדים שלישיים אשר נתנו רישיון לפסיכו לשימוש בקניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לתרגם או לערוך מחדש את התכנים המוצגים באתר או קטעים מתוכם, לרבות התוכנות הכלולות בו, בשום צורה שהיא ובשום אמצעים שהם, מכאניים או אלקטרוניים, לרבות צילום או הקלטה, וכן אין ללמד על פיו, בחלקו או בשלמותו, בשום בית-ספר, מכון או קורס, בלי הסכמה בכתב ומראש מפסיכו. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מכתב ומראש מפסיכו. אין להעביר את תכני האתר בכל דרך שהיא לצד שלישי, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי. פסיכו שומר לעצמו את הזכות לשנות, להזיז, להוסיף או להחסיר חלקים מן האתר מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. סימני המסחר של המפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

בחלק מהאזורים באתר קיימת אפשרות להעלאת תכנים לאתר על ידי המשתמש. פסיכו רשאי לבדוק תכנים אלה לפני העלאתם לאתר, פסיכו אינו חייב להעלות תכנים אלה לאתר וכן אינו חייב להמשיך ולפרסמם באתר ורשאי להורידם בכל עת ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד פסיכו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בהקשר לכך.
פסיכו אינו נושא באחריות לנכונותם, לדיוקם ולתוכנם של תכנים שהועלו לאתר על ידי המשתמשים, וכל אחריות לתכנים אלה מוטלת על המשתמש שפרסם אותם באתר.
הנך מתחייב שתכנים אשר תעלה לאתר יהיו בהתאם לחוק, ושתכנים אלה לא יכילו:
תכנים פרסומיים או מסחריים מכל סוג שהוא.
תכנים בעלי אופי בוטה, פוגע, מעליב, גזעני, או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ותכנים פורנוגרפיים.
תכנים אשר מהווים פגיעה בפרטיות, של צדדים שלישיים.
תכנים אשר ידוע לך כי הם מכילים מידע שקרי או מטעה.
תכנים אשר אין לך את זכות הקניין הרוחני בהם, או שלא קבלת אישור מפורש להשתמש בהם ולפרסמם באתר על ידי בעלי זכות הקניין הרוחני של תכנים אלה.
תכנים אשר מכילים וירוס או תוכנה או כל יישום מזיק אחר כגון תוכנות הידועות בשם סוס טרויאני, תולעים, ואנגלים וכיו"ב.
תכנים לא חוקיים או תכנים אשר מעודדים, מסייעים או תומכים בעבירות פליליות.
תכנים הנוגעים לקטינים, פרטיים האישיים, תכנים היכולים לזהות אותם או לספק דרכי התקשרות עמם.
מכתבי שרשרת או משחקי פירמידה מכל סוג שהוא.
תכנים המכילים שמות משתמש, סיסמאות ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום.
קישורים או הפניות לחומר שפרסומו נאסר על פי תנאים אלה.
לא לפרסם פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, מספרי טלפון וכתובת.

הנך מתחייב שכל תוכן או מידע שתמסור לפסיכו ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, לרבות דרך פורום האתר, איננו תוכן סודי והוא אינו מוגן על-ידי זכות כלשהי. הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי פסיכו יהיה רשאי לעשות, ללא תשלום, כל שימוש בתכנים אשר תעלה לאתר. רשות זו הינה בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן.

אתר פסיכו מכיר בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר. שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי השימוש להלן.
לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, פסיכו אוסף מידע על שימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף לצורך ניתוחים סטטיסטיים של האתר. פסיכו רשאי להעביר מידע זה לצדדים שלישיים ובלבד שמידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

בשלב ההרשמה לאתר, תידרש למסור מידע אישי שחלקו חובה. אינך חייב למסור את המידע, אך ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל את השירותים שלשמם בקשת להרשם. חלק מהמידע או השירותים שבקשת יועבר אליך דרך צדדים שלישיים כגון מוסדות לימוד וגופים מסחריים אחרים. לצורך כך פסיכו מעביר לגורמים אלה את פרטיך על מנת שיצרו איתך קשר. פסיכו אינו אחראי לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם גורמים בכל מידע, בין אם הועבר אליהם על ידי פסיכו, ובין אם נמסר להם על ידך באופן ישיר.
המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של פסיכו. פסיכו יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי שימוש אלה.

פסיכו יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע אשר תמסור בעת ההרשמה לאתר או כל מידע אשר תמסור בהמשך לצורך התאמת השירותים שבקשת. פסיכו יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. פסיכו רשאי לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות או מוצר אשר הוא סבור כי יכול להתאים לך. פסיכו רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים על מנת שיפנו אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת על מנת להציע לך הצעות לימודים או מוצרים או שירותים נוספים אשר פסיכו סבור כי יכולים לעניין אותך, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תנאי השימוש של פסיכו לא יחולו על צדדים שלישיים אלו.

פסיכו מאפשר למשתמשים לפנות ולבקש שלא לקבל כל פניה נוספת מעבר לפניות הקשורות לשירותים אשר ביקשו באתר, וזאת על ידי משלוח מייל לכתובת: contactus@psycho.co.il

בנוסף לאמור לעיל, פסיכו יהיה רשאי למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) יהיה פסיכו מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) פסיכו יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל פסיכו טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה פסיכו יהיה רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

פסיכו רשאי להפסיק את שימושך באתר באם תפר מי מתנאי שימוש אלה. הנך מתחייב לשפות את פסיכו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת מי מתנאי שימוש אלה.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר זה יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, ולו תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך הנובע מהסכם זה או מהפרתו.

פסיכו
רחוב הנצי"ב 16 תל אביב (קומה שנייה), ת.ד 57609
טל: 077-3010950 פקס: 077-3010951

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.