פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

ברק


חלק מבעיות היחס בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן בעיות יחס כפול. סוג זה הינו מעט פחות נפוץ מהסוגים האחרים של בעיות היחס בבחינה הפסיכומטרית, אך חשוב להכירו. בעיות יחס כפול הן בעיות בהן עלינו למצוא מכנה משותף בין שני יחסים שונים בכדי למצוא את היחס בין שני איברים אשר שייכים ליחסים השונים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.