פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים
בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות אידוי


סוג נוסף, אך פחות נפוץ, של בעיות ריכוזים (בעיות תערובת) המופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא שאלות אידוי, אותן מומלץ לפתור כבעיות אחוזים ולא כבעיות ממוצעים. נחשב את כמות התמיסה לאחר האידוי, נציב את הנתונים בטבלת אחוזים, ונחשב את הריכוז המבוקש בעזרת ערך משולש (כפל באלכסון / שיטת החץ).

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.