פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 1-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות צירופים מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, ומהוות את הבסיס לבעיות הסתברות שנלמד בהמשך. נושא הצירופים (קומבינטוריקה בבגרות) הוא נושא שנחשב מאוד קשה בבגרות, אולם רמת השאלות בבחינה הפסיכומטרית אינה גבוהה, ואם תכירו את סוגי השאלות תוכלו לפתור שאלות בנושא זה ללא כל קושי, וכמעט ללא טעויות.
כל מה שצריך לעשות הוא לזהות את סוג השאלה, ולהתאים את שיטת הפתרון. זיהוי סוג השאלה בנושא זה לרוב אינו מסובך, ולאחר מכן החישוב מאוד קצר ופשוט.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.