פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

הסבר כללי


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לשאלה, בהתאם לרמת הקושי.

שאלות חזקות מופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, כחלק מהשאלות בנושא האלגברה במבחן. תחילה, עלינו להבין מהי חזקה.

מהי חזקה?
כאשר אנו רוצים לחבר ספרה מסוימת כמה פעמים, לדוגמה: 2 + 2 + 2 + 2,
ניתן לרשום זאת בקצרה - 4 * 2, כלומר 4 פעמים 2.

כשם שניתן לקצר את פעולת החיבור באמצעות פעולת כפל, ניתן לקצר את פעולת הכפל באמצעות פעולת חזקה. לדוגמה, במקום לכתוב 2 * 2 * 2 * 2, ניתן לכתוב פשוט 2 בחזקת 4, כלומר, 2 כפול עצמו 4 פעמים.

המספר שמכפילים כפול עצמו נקרא בסיס (2 בדוגמה הנ"ל).
המספר שמייצג את מספר הפעמים נקרא מעריך (4 בדוגמה הנ"ל).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.