פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כללי חזקות


בטרם נוכל לגשת ולפתור תרגילים עם חזקות במבחן הפסיכומטרי, עלינו להכיר את כללי החזקות.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.