פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

השוואת שברים


חלק משאלות האלגברה בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי עוסקות בהשוואת שברים. בשאלה מוצגים בפנינו מספר שברים, ועלינו לקבוע מי מהם הוא הגדול או הקטן ביותר.

לעיתים, שאלות אלה תופענה בתוך טבלת השוואה כמותית, כאשר בכל אחד מהטורים שבטבלה יהיה נתון שבר כלשהו, ולעיתים אלה תהיינה שאלות רגילות, כאשר בכל אחת מ-4 התשובות יהיה נתון שבר. בכל מקרה, יהיה עלינו להעריך את גודלם של השברים ולקבוע מי מהם הוא הגדול ביותר או הקטן ביותר.

ישנן מספר דרכים להשוות בין שברים. בשלב זה, נלמד את הדרכים הבסיסיות יותר, ובהמשך (בשיעור השוואת שברים), נלמד מספר שיטות פסיכומטריות להשוואה מהירה יותר של שברים (השוואה לשבר מוכר, כפל באלכסון, העלאה בריבוע). חשוב להבין כי הדרכים שנלמד כאן מספיקות לנו בכדי לפתור כל שאלה, והסיבה שנלמד בהמשך גם שיטות פסיכומטריות היא בכדי לחסוך מעט בזמן, וכן לעזור במקרה שאתם לא מצליחים לפתור את השאלה.

בכדי להשוות בין שברים עלינו לזהות קודם כל האם יש להם גורם זהה (מונה או מכנה).

מכנה זהה
אם לשני שברים יש מכנה זהה, השבר בעל המונה הגדול יותר יהיה גדול יותר.
למשל, שלוש חמישיות יהיה גדול יותר משתי חמישיות, מכיוון שהמשמעות של שלוש חמישיות היא בדיוק כפי שאנו קוראים זאת - יש לנו 3 חמישיות - 3 פעמים חמישית. באותו אופן, שתי חמישיות - יש לנו פעמיים חמישית. כמובן, שאם יש לנו 3 חמישיות זה יותר משתי חמישיות.

מונה זהה
אם לשני שברים יש מונה זהה, השבר בעל המכנה הגדול יותר יהיה קטן יותר.
מצב זה הוא מעט מבלבל יותר, אך ניתן לחשוב על זה כך:
נניח ויש לנו אותו מספר עוגות (המונה). כאשר נחלק את העוגות למספר אנשים יותר גדול (המכנה), כל אחד מהם יקבל פרוסה קטנה יותר.
לכן, כאשר לשני שברים יש מונה זהה (מספר עוגות זהה), השבר בעל המכנה הגדול יותר (יותר אנשים), יהיה קטן יותר (פרוסה קטנה יותר).

למשל, השבר שתי חמישיות (2 לחלק ל-5) יהיה קטן יותר מהשבר שני שליש (2 לחלק ל-3), מכיוון שאם נחלק 2 עוגות ל-5 אנשים, כל אחד מהם יקבל פחות מאשר אם נחלק את 2 העוגות ל-3 אנשים.


מונה ומכנה שונים
כאשר גם המונה של השברים וגם המכנה שלהם שונים זה מזה, יהיה עלינו להרחיב תחילה את השברים עד שנמצא להם מכנה משותף, ואז (כאשר לשניהם מכנה זהה), השבר בעל המונה הגדול יותר יהיה גדול יותר, בדיוק לפי הכלל הראשון שלמדנו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.