פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

הגדרה


שאלות מרובעים הן חלק משמעותי מתוך שאלות הגיאומטריה המופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. ישנם מספר סוגים של מרובעים מיוחדים - טרפז, דלתון, מעוין, ריבוע, מלבן ומקבילית.

ישנו כלל אחד במרובעים אשר נכון לכל סוגי המרובעים - סכום הזוויות במרובע שווה ל-360.
מעבר לכלל זה, ישנם חוקים רבים נוספים שכל אחד מהם נכון רק לחלק מסוגי המרובעים. למשל, המרובעים בהם אלכסוני המרובע מאונכים זה לזה הם ריבוע, מעוין ודלתון בלבד.

את המרובעים נהוג לחלק למשפחת המקביליות (מקבילית, מלבן, מעוין וריבוע) ולמרובעים הנוספים (טרפז ודלתון). במבחן הפסיכומטרי יש חשיבות להיכרות עם משפחת המקביליות, שכן לעיתים מופיעות בפרק החשיבה הכמותית שאלות הבנה בגיאומטריה, אשר דורשות מאיתנו להכיר את סוגי המרובעים ואת הגדרתו של כל סוג. למשל, עלינו לקבוע האם המשפט הבא הוא נכון או לא:

כל מעוין הוא מקבילית, אך לא כל מקבילית היא מעוין.

על-מנת לדעת אם משפט זה נכון או לא, עלינו להכיר את הגדרת המעוין ואת הגדרת המקבילית, ולבדוק האם הם עומדים אחד בהגדרתו של השני. לא נפתור שאלה זו כרגע, זו רק היתה דוגמה לשאלה שיכולה להופיע במבחן הפסיכומטרי, ודורשת מאיתנו לא רק היכרות עם החוקים של כל מרובע, אלא גם עם ההגדרה שלו.


מרובע הוא צורה גיאומטרית בעלת 4 צלעות.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.