פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים
תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

מונחים


על-מנת לפתור את שאלות המעגלים המופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי עלינו תחילה להכיר את המונחים השונים הקשורים במעגלים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.