פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

המרת יחידות


ראשית נכיר את היחידות והקיצורים בהם משתמשים בשאלות תנועה.

ק"מ = קילומטר
1 ק"מ = 1000 מטר
1 מטר = 100 ס"מ
1 שעה = 60 דקות
1 דקה = 60 שניות

מהירות היא הדרך שעוברים בזמן מסוים, ולכן תכיל שני פרמטרים, דרך וזמן. היחידות הנפוצות להגדרת מהירות הם:
קמ"ש = ק"מ בשעה - מספר הקילומטרים שעוברים בשעה אחת.
מ/ש = מטרים בשניה - מספר המטרים שעוברים בשניה אחת.

כאשר אנו פותרים שאלות תנועה, עלינו להקפיד שאנחנו עובדים עם אותן יחידות של זמן.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.