פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מהירות יחסית


אחד מסוגי בעיות התנועה הנפוצים ביותר במבחן הפסיכומטרי הוא בעיות מהירות יחסית. מהירות יחסית היא המהירות בה שני גופים מתקרבים זה לזה או מתרחקים זה מזה.

כאשר אנו מחשבים את המהירות היחסית בין שני גופים, עלינו לחבר את המהירויות שלהם או לחשב את הפרש המהירויות, בהתאם לכיוון הגופים.

כאשר הגופים נעים באותו כיוון (מרדף) - מחסרים את המהירויות של הגופים.
כאשר הגופים נעים כיוונים מנוגדים (מתקרבים או מתרחקים) - מחברים את מהירויות הגופים.

לאחר שמוצאים את המהירות היחסית בין הגופים, פותרים בעזרת הצבת הנתונים בטבלת התנועה הרגילה - דרך = זמן * מהירות.

במרדף, המרחק אותו נציב בטבלה הוא המרחק הקיים בין שני הגופים בהתחלה (המרחק אותו צריך לצמצם). לא צריך להסתבך יותר מידי, פשוט להציב בטבלה, וזה מסתדר.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.