פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות חוקיות מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. בחלק מהמכונים בעיות חוקיות הן תת-נושא של בעיות כלליות או בעיות שונות. ישנם סוגים שונים של בעיות חוקיות, חלקם נפוצים יותר וחלקם פחות. במבחנים הפסיכומטריים של השנים האחרונות היטשטש מעט ההבדל בין בעיות חוקיות לבעיות שונות אותן ניתן לפתור על-ידי ניסוי וטעייה.

בבעיות חוקיות נבדקת יכולת הבנת הנקרא שלנו, ואנו מתבקשים למצוא מספר כלשהו על פי חוקיות המוגדרת בנתוני השאלה. החישובים בבעיות חוקיות תמיד יהיו פשוטים, שכן לא בודקים אם אנו יודעים להיות "מחשבוני כיס" אלא בודקים האם הבנו את החוקיות עצמה, ולשם כך מספיק לבדוק אם אנו יודעים לבצע מספר קטן שלבים של החוקיות הנדרשת ללא חישוב ארוך ומסובך.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.