פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות גדר


מרווחים / גדר / כף היד

סוג נוסף של בעיות חוקיות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא שאלות מרווחים (שאלות גדר / עקרון כף היד). שאלות אלה עוסקות בשורה של איברים עם מרווחים קבועים ביניהם. הרעיון העומד מאחורי שאלות אלו הוא שמספר המרווחים בין האיברים יהיה תמיד קטן ב-1 ממספר האיברים עצמם (מפני שיש איבר אחד בכל אחד מהקצוות).

לדוגמה, הסתכלו על כף היד שלכם (יש הקוראים לעיקרון זה "עקרון כף היד"):
יש 5 אצבעות (לפחות לרובנו), וביניהן יש 4 רווחים.
אם תצמידו את ידכם השניה יהיו 10 אצבעות ו-9 רווחים ביניהן.

בשנים האחרונות, שאלות מרווחים כמעט ולא הופיעו בבחינה הפסיכומטרית, ובמקרים המועטים שכן, ניתן היה לפתור אותם בעזרת ציור של האיברים, ולא היה צורך להשתמש בעקרון כף היד.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.