פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות גדר


מרווחים / גדר / כף היד

סוג נוסף של בעיות חוקיות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא שאלות מרווחים (שאלות גדר / עקרון כף היד). שאלות אלה עוסקות בשורה של איברים עם מרווחים קבועים ביניהם. הרעיון העומד מאחורי שאלות אלו הוא שמספר המרווחים בין האיברים יהיה תמיד קטן ב-1 ממספר האיברים עצמם (מפני שיש איבר אחד בכל אחד מהקצוות).

לדוגמה, הסתכלו על כף היד שלכם (יש הקוראים לעיקרון זה "עקרון כף היד"):
יש 5 אצבעות (לפחות לרובנו), וביניהן יש 4 רווחים.
אם תצמידו את ידכם השניה יהיו 10 אצבעות ו-9 רווחים ביניהן.

בשנים האחרונות, שאלות מרווחים כמעט ולא הופיעו בבחינה הפסיכומטרית, ובמקרים המועטים שכן, ניתן היה לפתור אותם בעזרת ציור של האיברים, ולא היה צורך להשתמש בעקרון כף היד.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.