פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לשאלה, בהתאם לרמת הקושי.

שאלות שורשים מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי כחלק משאלות האלגברה בפרק זה. פעולת השורש היא הפעולה ההפוכה לפעולת החזקה, ולכן, רוב הכללים החלים על חזקות חלים גם על שורשים.

פעולת החזקה היא הכפלת מספר פי עצמו כמה פעמים (בהתאם למעריך/לחזקה). פעולת השורש היא מציאת המספר שכפלנו פי עצמו כדי להגיע למספר שעליו בצענו את השורש.
למשל, כאשר רשום שורש שלישי של 8, בעצם שואלים אותנו "איזה מספר צריך לכפול כפול עצמו 3 פעמים כדי להגיע ל-8 ?". התשובה כמובן היא 2, מכיוון ש-2 בחזקת 3 הם 8.

מכיוון שניתן להעלות מספר בחזקות שונות (בחזקת 2, בחזקת 3, בחזקת 4 וכו'), לכל שורש יש מספר המציין באיזו חזקה העלו את המספר, כדי שנוכל לבצע את הפעולה ההפוכה.

המציין של השורש רשום בצד השמאלי העליון של השורש.
במבחן הפסיכומטרי ובמתמטיקה בכלל, השורש הריבועי הוא השורש הנפוץ ביותר, ולכן
הוחלט כי ניתן "לקצר", וכאשר מדובר בשורש ריבועי, לא חייבים לרשום את המציין של השורש. זאת אומרת, שכאשר מופיע שורש ללא מציין, ברירת המחדל היא 2, ואנו מתייחסים לשורש כאל שורש ריבועי (הפוך לחזקה 2).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.