פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לשאלה, בהתאם לרמת הקושי.

שאלות שורשים מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי כחלק משאלות האלגברה בפרק זה. פעולת השורש היא הפעולה ההפוכה לפעולת החזקה, ולכן, רוב הכללים החלים על חזקות חלים גם על שורשים.

פעולת החזקה היא הכפלת מספר פי עצמו כמה פעמים (בהתאם למעריך/לחזקה). פעולת השורש היא מציאת המספר שכפלנו פי עצמו כדי להגיע למספר שעליו בצענו את השורש.
למשל, כאשר רשום שורש שלישי של 8, בעצם שואלים אותנו "איזה מספר צריך לכפול כפול עצמו 3 פעמים כדי להגיע ל-8 ?". התשובה כמובן היא 2, מכיוון ש-2 בחזקת 3 הם 8.

מכיוון שניתן להעלות מספר בחזקות שונות (בחזקת 2, בחזקת 3, בחזקת 4 וכו'), לכל שורש יש מספר המציין באיזו חזקה העלו את המספר, כדי שנוכל לבצע את הפעולה ההפוכה.

המציין של השורש רשום בצד השמאלי העליון של השורש.
במבחן הפסיכומטרי ובמתמטיקה בכלל, השורש הריבועי הוא השורש הנפוץ ביותר, ולכן
הוחלט כי ניתן "לקצר", וכאשר מדובר בשורש ריבועי, לא חייבים לרשום את המציין של השורש. זאת אומרת, שכאשר מופיע שורש ללא מציין, ברירת המחדל היא 2, ואנו מתייחסים לשורש כאל שורש ריבועי (הפוך לחזקה 2).
free cialis coupon coupons for prescription drugs cialis discounts coupons
free cialis coupon coupons for prescription drugs cialis discounts coupons
cialis prescription coupon click cialis discount coupon
cialis coupon codes click cialis coupons from manufacturer
prescription drug cards mha.dk prescription discount coupons
prescription drug cards discount coupons for cialis prescription discount coupons
free cialis coupons cialis manufacturer coupon free discount prescription cards
ibuprofen 400 partickcurlingclub.co.uk ibuprofen
diflucan zdravilo onlineseoanalyzer.com diflucan delovanje
ocean read ocean siec
xarelto tilskud lasertech.com xarelto inr
simvastatin krka simvastatin teva simvastatin 20 mg
simvastatin krka click simvastatin 20 mg
keppra injectable open keppra eureka
cloradex open colorado
canesten gyn canesten nagelset canesten extra

ed caused by diabetes sildenafil diabetes
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes
new prescription coupons blog.nvcoin.com lilly cialis coupon
free cialis coupon coupons for prescription drugs cialis discounts coupons
free cialis coupon site cialis discounts coupons
free cialis coupon coupons for prescription drugs cialis discounts coupons
free prescription cards go coupon for prescription
diflucan zdravilo site diflucan delovanje
ocean blog.toolroom.at ocean siec
etoricoxib and thiocolchicoside blog.pelagicfm.com etoricoxib side effects
etoricoxib and thiocolchicoside click etoricoxib side effects
keppra eureka solluna.somee.com keppra 750
simvastatin krka click simvastatin 20 mg
cloradex cloradex coll colorado
prescription discount coupons go cialis discount coupons online
prescription discount coupons go cialis discount coupons online
oxcarbazepine dosage bilie.org oxcarbazepine side effects

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.