פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מבוא


פרק החשיבה הכמותית במבחן הפסיכומטרי מכיל 4 תחומים - אלגברה, גיאומטריה, בעיות והסקה מתרשים/מטבלה. בכל אחד מהתחומים הללו יש צורך לדעת כיצד לפתור משוואה על-מנת לענות על השאלות המופיעות בפסיכומטרי.

מהי משוואה?
משוואה היא בעצם בעיה מילולית שכתובה בשפה מתמטית.
המשוואה מחולקת לשני אגפים ששווים אחד לשני, כלומר, צד ימין תמיד יהיה שווה לצד שמאל. במידה ונרצה לבצע פעולה מסוימת לצד אחד (כפל, חילוק, חיבור, חזקה וכד'), נהיה חייבים לבצע את אותה פעולה גם בצד השני על-מנת לשמור על השוויון בין שני האגפים.

המשוואות במבחן הפסיכומטרי יכולות להופיע בכל אחד מהתחומים:
באלגברה - המשוואה תופיע כמשוואה אלגברית אותה יש לפתור.
בבעיות - תופיע בעיה מילולית אותה יש "לתרגם" למשוואה אלגברית.
בגיאומטריה -תופיע שאלה המשלבת בין מלל וסרטוט, ועלינו ליצור משוואה בהתאם לנתונים ולסרטוט.
בכל אחד מהמקרים עלינו לפתור את המשוואה בכדי לענות על השאלה.

החלק הקשה יותר בדרך-כלל, הוא "תרגום" בעיה מילולית למשוואה. הסבר מורחב יותר בנושא זה תמצאו ב-"מבוא לבעיות" בתפריט ההסברים באתר.

כעת נלמד את הבסיס - מהי משוואה ואילו פעולות מותר ו/או אסור לבצע על משוואה.
בהמשך, נלמד כיצד לפתור שאלות מורכבות יותר בנושא משוואות אשר מופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, למשל, מצב בו נתונה יותר ממשוואה אחת ויש לשלב בין המשוואות (נקרא גם "מערכת משוואות").


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.