פסיכומטרי



הסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך












תרגול גיאומטריה כללי
 




 

קיצורים בגיאומטריה - תלת מימד



 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.