פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות
השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

הסבר כללי


הוראות
בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצא את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחר מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת.
שים לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.


על פי ההוראות, עלינו לשים לב ל-3 דברים:
1. למצוא את היחס בין המשמעויות של המילים.
2. למצוא את היחס הדומה ביותר.
3. יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

על מנת למצוא את התשובה הנכונה, נחבר משפט המגדיר את הקשר בין שתי המילים המודגשות, "ונלביש" אותו על התשובות. עלינו למצוא את זוג המילים בעל הקשר הדומה ביותר לקשר המקורי שמצאנו.

הערה: לעיתים המילים באנלוגיה אינן מנוקדות, וניתן לקרוא את המילה במספר דרכים. פעמים רבות נוכל לדעת לאיזו דרך התכוון כותב השאלה רק לאחר קריאת התשובות, בהן נמצא מילים המרמזות על האופן בו עלינו לקרוא את המילה המודגשת בשאלה.

על מנת למצוא את היחס הקיים בין המילים המודגשות, ננסח משפט שמגדיר את הקשר בין המילים, "ונלביש" אותו על התשובות. פעמים רבות הגדרת קשר בין מילים היא ניסיון "להסביר" מילה אחת בעזרת המילה השניה.

דוגמאות:
עגבניה : ירק - עגבניה היא סוג של ירק.
אולם : חדר - אולם זה חדר גדול.
נגמל : מכור - נגמל זה הפסיק להיות מכור.
מתחמם : קר - מתחמם זה הופך להיות חם - ההיפך מקר.
מסביר : מבין - מסביר זה גורם למישהו אחר להיות מבין.
סַיָּס: רכיבה - סַיָּס מטפל במשהו (סוס) שעליו מתבצעת רכיבה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.