פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

טענת תנאי שיטת שר"ה


שיטת שר"ה (ביצוע 2 פעולות למציאת טענה שקולה) היא שיטה לפתרון שאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי. בעבר השיטה היתה נפוצה יותר, אולם בשנים האחרונות המכונים החלו לעבור לשיטת החץ, שהיא נוחה יותר ומסורבלת פחות משיטת שר"ה. בשיטת שר"ה ניתן למצוא טענה שקולה לטענה המקורית על ידי ביצוע 2 פעולות, ו-2 פעולות בלבד. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.