פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

שילוב טענת תנאי וקיום


בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי לעיתים נידרש לשלב שתי טענות מסוגים שונים - טענת תנאי (טענה כללית) עם טענת קיום (טענה ישית). ניתן לעשות זאת בעזרת שתי השיטות שלמדנו קודם לכן - שרשור טענות או חוק השילוב / חוק הצמצום. כרגיל, שיטת שרשור טענות מומלצת יותר ללומדים באופן עצמאי ולא דרך מכון פסיכומטרי כלשהו.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.