פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

שילוב טענת תנאי וקיום


בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי לעיתים נידרש לשלב שתי טענות מסוגים שונים - טענת תנאי (טענה כללית) עם טענת קיום (טענה ישית). ניתן לעשות זאת בעזרת שתי השיטות שלמדנו קודם לכן - שרשור טענות או חוק השילוב / חוק הצמצום. כרגיל, שיטת שרשור טענות מומלצת יותר ללומדים באופן עצמאי ולא דרך מכון פסיכומטרי כלשהו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.