פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה
שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חיבור


לפני שמתחילים קורס פסיכומטרי, חייבים להגיע עם רקע בסיסי מסוים - פחות או יותר מה שלומדים בחטיבת הביניים במתמטיקה - פעולות חשבון, שברים, משוואות, קצת חוקים של חזקות ושורשים, משפטים בסיסיים בגיאומטריה וכדומה.

בניגוד למבחנים בבית הספר ולמבחני הבגרות, במבחן הפסיכומטרי אין מחשבון, ולכן צריך לשלוט בכל פעולות החשבון הבסיסיות.
פעולת החיבור היא פעולה המחברת שני מספרים אחד עם השני ומייצגת את סכומם. לדוגמה:
? = 3 + 4

כאשר מחברים שני מספרים חיוביים התוצאה תמיד תהיה חיובית.

כאשר מחברים שני מספרים שליליים התוצאה תמיד תהיה שלילית.

כאשר מחברים מספר חיובי ומספר שלילי - התוצאה תהיה ההפרש בין שני המספרים (מתייחסים למספרים כאילו שניהם חיוביים), והסימן של התוצאה יהיה בהתאם לסימן של המספר ה"גדול" יותר (בלי להתייחס לסימן של המספר עצמו). לדוגמא:

? = (8-) + 5

ההפרש בין 5 ו-8 הוא 3. מכיוון ש-8 גדול מ-5, נוסיף לתוצאה את הסימן של 8, זאת אומרת את סימן המינוס, והתוצאה תהיה 3-.
 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.