פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב
מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

שאלות תנאים


סוג נפוץ נוסף של שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן שאלות "תנאים", בהן הגדרת הפעולה תלויה בערכו של הביטוי עליו נעשית הפעולה.

דוגמה לפעולה התלוי בערך הביטוי היא למשל הפעולה "ערך מוחלט". כאשר הפעולה "ערך מוחלט" מבוצעת על מספר חיובי, התוצאה היא המספר עצמו, ואילו כאשר הפעולה "ערך מוחלט, מבוצעת על מספר שלילי, התוצאה היא המספר הנגדי של המספר עליו התבצעה הפעולה.

בשאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) במבחן הפסיכומטרי יכולים להיות תנאים שונים ומגוונים, ועל-מנת לפתור אותן עלינו להיות ערניים לגבי הפעולה הנדרשת בהתאם לערך הביטוי ובהתאם להגדרת הפעולה ותנאיה.
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes
ed caused by diabetes sildenafil diabetes
ed caused by diabetes diabetes sex problems sildenafil diabetes
new prescription coupons discount card for prescription drugs lilly cialis coupon
free cialis coupon site cialis discounts coupons
cialis prescription coupon prescription savings cards cialis discount coupon
free prescription cards blog.suntekusa.com coupon for prescription
cialis coupon codes click cialis coupons from manufacturer
prescription drug cards site prescription discount coupons
prescription discount coupon prostudiousa.com prescription drug cards
free cialis coupons cialis manufacturer coupon free discount prescription cards
coupons cialis open online cialis coupons
coupons cialis site online cialis coupons
cymbalta 30mg go cymbalta
etoricoxib and thiocolchicoside click etoricoxib side effects
evista precio open evista
simvastatin krka simvastatin teva simvastatin 20 mg

ed caused by diabetes sildenafil diabetes
new prescription coupons discount card for prescription drugs lilly cialis coupon
free prescription cards blog.suntekusa.com coupon for prescription
cialis coupon codes blog.suntekusa.com cialis coupons from manufacturer
prescription drug cards mha.dk prescription discount coupons
prescription discount coupon prostudiousa.com prescription drug cards
free cialis coupons cialis manufacturer coupon free discount prescription cards
free cialis coupons go free discount prescription cards
losartan pro medicin crownlimos.ca losartan medical valley
ocean blog.toolroom.at ocean siec
cialis cvs coupon click cialis walgreen coupon
jasmine tridevil read jasmine trinca
evista precio link evista
keppra injectable open keppra eureka
keppra injectable keppra 750 keppra eureka
diflucan 150 neryx.com diflucan 150
average cost of abortion studentsakha.com how late can you have an abortion
naltrexone drug test what is ldn medicine vivitrol shot cost

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.