פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב
מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

שאלות תנאים


סוג נפוץ נוסף של שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן שאלות "תנאים", בהן הגדרת הפעולה תלויה בערכו של הביטוי עליו נעשית הפעולה.

דוגמה לפעולה התלוי בערך הביטוי היא למשל הפעולה "ערך מוחלט". כאשר הפעולה "ערך מוחלט" מבוצעת על מספר חיובי, התוצאה היא המספר עצמו, ואילו כאשר הפעולה "ערך מוחלט, מבוצעת על מספר שלילי, התוצאה היא המספר הנגדי של המספר עליו התבצעה הפעולה.

בשאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) במבחן הפסיכומטרי יכולים להיות תנאים שונים ומגוונים, ועל-מנת לפתור אותן עלינו להיות ערניים לגבי הפעולה הנדרשת בהתאם לערך הביטוי ובהתאם להגדרת הפעולה ותנאיה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.