פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים
בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק (יכול להופיע גם בתרשימים).
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות אחוזים מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. הן יכולות להופיע כבעיות מילוליות, בשאלות השוואה כמותית ובתרשימים. השליטה בבעיות אחוזים חשובה שכן לעיתים היא דרושה גם בבעיות מסוגים שונים: ממוצעים, ריכוזים (תערובת), תנועה, הספק, חפיפה (תחום משותף), הסתברות ובעיות שונות.
מידי פעם מופיע בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי תרשים או טבלה המתבססים על אחוזים. במקרה זה השליטה באחוזים חשובה עוד יותר שכן מדובר ב-4 עד 5 שאלות בכל תרשים.

לרוב, שאלות האחוזים המופיעות בבחינה הפסיכומטרית אינן מורכבות מידי, ודורשות ידע בסיסי בלבד של חישוב אחוז משלם. קיימות כמובן מספר שיטות המקלות על פתרון שאלות אחוזים, ומקצרות את התהליך החישובי.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.