פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חיבור וחיסור שורשים


שאלות חיבור וחיסור שורשים מופיעות בבחינה הפסיכומטרית כחלק משאלות האלגברה בפרק חשיבה כמותית. לרוב, יהיה מדובר בביטוי שמכיל חיבור ו/או חיסור שורשים במונה ו/או במכנה, אותו צריך לצמצם. כמובן, שכאשר ישנה פעולת חיבור או חיסור אסור לצמצם, ולכן עלינו להיפטר מפעולות אלו או להחליפן בפעולת כפל (שמאפשרת צמצום).

ישנן שתי דרכים מומלצות לביצוע חיבור ו/או חיסור שורשים.

דרך א - פירוק כל אחד מהשורשים בהתאם לטכניקה שלמדנו קודם לכן, וחיבור/חיסור השורשים לאחר מכן (לאחר פירוק השורש, בדרך-כלל נישאר עם איברים שונים שבכל אחד מהם ישנו שורש משותף שניתן לחברו או לחסרו).

דרך ב - הוצאת גורם משותף. במקום לפרק את השורשים (לא תמיד קל למצוא במהירות לאילו גורמים כדאי לפרק את השורש) ניתן פשוט להוציא גורם משותף, ולהפוך את פעולת החיבור או החיסור לפעולת כפל.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.