פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

השוואת זמנים חיבור


את בעיות ההספק המשותף המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור גם על ידי השוואת זמנים. השיטה של השוואת זמנים מהירה מעט יותר, ובדרך כלל ניתן לבצע אותה כמעט ללא חישובים, אך היא מתאימה בעיקר לתלמידים חזקים יותר.

הרעיון העומד מאחורי שיטת השוואת זמנים בבעיות הספק משותף הוא שכאשר ההספק של שני פועלים נתון באותה יחידת זמן ניתן פשוט לחבר את העבודה ששניהם עושים באותו זמן, ללא חישוב מסובך.
לדוגמה, נניח ודודו אוכל 3 אפרסקים בשעתיים, ואילו ליאת אוכלת 5 אפרסקים בשעתיים.
קל לראות (ללא חישוב), ששניהם יחד אוכלים 8 אפרסקים בשעתיים, ולכן הספקם המשותף הוא 4 אפרסקים בשעה.

לכן, כאשר נתונים הספקים עם יחידות זמן שונות (למשל, העבודה שפועל אחד מבצע בשעתיים והעבודה שפועל שני מבצע ב-3 שעות), ניתן להשוות את הזמנים שלהם ולבדוק כמה עבודה מבצע כל אחד מהם ב-6 שעות, ופשוט לחבר.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.