פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

שילוב 2 טענות קיום


בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי לעיתים רחוקות מופיעות שאלות בהן נתבקש לשלב בין שתי טענות קיום (טענות ישיות).
שילוב בין שתי טענות קיום אינו אפשרי, מלבד כאשר משלבים שתי טענות רוב, או טענת רוב וטענת "חצי", ואז המסקנה תהיה מסקנת "יש", ולא מסקנת רוב. בכל מקרה, שילוב טענות קיום (טענות ישיות) נדיר מאוד במבחן הפסיכומטרי.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.