פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

חישוב כמות


יחס - ערך משולש
עד כאן למדנו כיצד מתאימים את יחידת היחס הנכונה לכל אחד מהאיברים בשאלה.
כעת נעבור לדבר האמיתי - כיצד לפתור את בעיות היחס המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. על-מנת לפתור בעיות יחס במבחן הפסיכומטרי (ובכלל), עלינו להתאים את יחידות היחס לכמויות על פי נתוני השאלה, ולחשב את הכמויות החסרות.

ניתן לחשב את הכמויות החסרות בעזרת ערך משולש, או בעזרת בניית משוואה. נתחיל בהסבר על ערך משולש, שבא לידי ביטוי, דרך אגב, בנושאים רבים במבחן הפסיכומטרי, כגון בעיות ממוצעים, בעיות אחוזים, בעיות הספק ותנועה, גיאומטריה ועוד.

יחס - בניית משוואה
כפי שכתבנו קודם לכן, על-מנת לפתור את בעיות היחס המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי עלינו להתאים את יחידות היחס לכמויות על פי נתוני השאלה, ולחשב את הכמויות החסרות. למדנו כיצד ניתן לעשות זאת בעזרת ערך משולש, וכעת נלמד כיצד ניתן לבנות משוואה על-פי יחידות היחס הנתונות, ולהגיע לתשובה.

יחס - סכום והפרש
בחלק מבעיות היחס המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי יהיה עלינו למצוא את סה"כ הכמות או את ההפרש בין שתי כמויות בהתאם ליחידות היחס והכמויות שיהיו נתונות לנו. ניתן לחשב זאת בדרך הארוכה - למצוא את הכמויות של כל אחד מהאיברים בעזרת ערך משולש או בעזרת בניית משוואה, ואז לחבר או לחסר על מנת להגיע לסה"כ או להפרש המבוקשים, אך ניתן לעשות זאת במהירות בעזרת חיבור/חיסור של יחידות היחס.

יחס - מה יכול להיות?
בחלק מבעיות היחס המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי יהיה נישאל מה יכולה להיות הכמות של איבר מסוים, או של סכום/הפרש בין שני איברים. גם שאלות אלו ניתנות לפתרון במהירות, ללא חישובים מסובכים, פשוט בעזרת ההבנה שיחידות יחס הן מספר שלם, ולכן הכמות תמיד חייבת להיות כפולה של יחידות היחס.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.