פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים
תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

זווית היקפית / מרכזית


הכלל הראשון במעגלים, מתאר את הקשר בין זווית היקפית והזווית המרכזית אשר נשענת על אותה קשת עליה נשענת הזווית ההיקפית. כלל זה בא לידי ביטוי בחלק גדול משאלות המעגלים המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי.

זווית מרכזית היא הזווית הנוצרת בין שני רדיוסים, כך שקודקודה נמצא במרכז המעגל.
זווית היקפית היא זווית שנוצרת בין שני מיתרים, כך שהקודקוד שלה נמצא על היקף המעגל.

ניתן לרשום את הכלל בשני אופנים (שהם בעצם זהים):
1) זווית מרכזית כפולה בגודלה מהזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת.
2) זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת.

הכוונה במילה "נשענות" היא שהקווים אשר יוצאים מקודקוד הזווית תוחמים את הקשת. הקשת עליה הזווית נשענת היא החלק מהיקף המעגל אותו ניתן "לראות" כאשר מסתכלים "מתוך" הזווית - מקודקוד הזווית.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.