פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים
משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כינוס איברים


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 0-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לשאלה, בהתאם לרמת הקושי.

כינוס איברים היא טכניקה אלגברית אותה אנו מיישמים במשוואות ובביטויים אלגבריים למיניהם. אמנם נושא זה נלמד כחלק מהמבוא לאלגברה (הסרת חלודה), אך משוואות וביטויים אלה יכולים להופיע גם כשאלה בפני עצמה (בדרך-כלל 0-2 שאלות בפרק חשיבה כמותית אחד), וגם בכל סוגי השאלות הקיימות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי (למשל משוואות, אי-שוויונות, בעיות, גיאומטריה, ובעצם כל שאלה שלצורך פתרונה עלינו ליצור משוואה ולפתור אותה).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.