פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

דלתון


דלתון הוא מרובע בעל שני זוגות נפרדים של צלעות שוות. בעצם, הדלתון מורכב משני משולשים שווי-שוקיים בעלי בסיס משותף. הדלתון אינו נפוץ מאוד בשאלות גיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, אך חשוב להכירו. האלכסון הראשי של הדלתון (האלכסון שמחבר את זוויות הראש של שני המשולשים שווי-השוקיים המרכיבים אותו) חוצה את האלכסון המשני ומאונך לו, ומחלק את הדלתון לשני משולשים חופפים. לפיכך, הדלתון הינו צורה סימטרית, והבנה זו יכולה לעזור לנו לזכור את החוקים של הדלתון אותם נלמד בהמשך.

ברוב המקרים ניתקל בדלתונים בהם שני המשולשים "הפוכים" אחד לשני (כפי שמופיע בסרטוט בהמשך), אך חשוב לדעת כי יכול להיות גם דלתון בו שני המשולשים הם באותו כיוון (זווית הראש של שני המשולשים נמצאת באותו צד של הבסיס, ולא בצדדים מנוגדים).
אמנם דלתונים כאלה אינם נפוצים כלל בשאלות גיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, וגם לא בשאלות בבגרות או בספרי לימוד אחרים במתמטיקה, אך חשוב לדעת כי כל הכללים של הדלתון חלים עליהם, והם למעשה דלתונים לכל דבר ועניין.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.