פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חילוק שורשים


כלל נוסף בשורשים שצריך להכיר כדי לפתור חלק משאלות השורשים המופיעות במבחן הפסיכומטרי, הוא הכלל של חילוק בין שני מספרים עם שורש בעל מציין זהה.

כמו בכפל שורשים, גם כאן ניתן לחלק להכניס את שני המספרים אל תוך השורש, ולבצע את פעולת החילוק בתוך השורש.

השימוש בכפל וחילוק שורשים בא לידי ביטוי במבחן הפסיכומטרי לא רק בשאלות שורשים, אלא גם בשאלות גיאומטריה, כאשר אנו מחשבים אורכי צלעות בעזרת משפט פיתגורס או באמצעות יחסי צלעות במשולשי זהב (זוויות 30, 60 ו-90) ובמשולשי כסף/בורקס (משולשים ישרי-זווית ושווי-שוקיים).

כאשר אנו מחשבים אורכי צלעות במשולשי זהב וכסף/בורקס, אנו נתקלים לא מעט בצורך לחלק מספר שלם לשורש כלשהו, ולכן השליטה בטכניקה זו חשובה מעבר לשאלות השורשים המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי.

לאחר שנלמד את הכללים של חילוק שורשים, נלמד גם שיטה מהירה של חלוקת מספר בשורש (חלוקה בשורש).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.