פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים
תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

רדיוס למשיק


עד עתה עברנו על החוקים השונים הקשורים לזוויות במעגלים. כעת נלמד מספר כללים הקשורים למשיקים. כפי שלמדנו בחלק הראשון של מונחים במעגלים, משיק הוא קו אשר "נושק" למעגל בנקודה אחת בלבד. ישנם מספר כללים הנוגעים למשיקים וחשוב מאוד להכירם, שכן נעשה בהם שימוש נרחב בשאלות גיאומרטיה המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי.
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin ilac clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.