פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים
בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

נדנדה ממוצע כללי


הסוג הראשון של בעיות ממוצע משוקלל המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא כאשר נתונים ממוצעי וגדלי הקבוצות ועלינו למצוא את הממוצע המשוקלל של שתי הקבוצות.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.