פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

שטח משולש ישר זווית


במשולש ישר זווית הניצבים a ו-b מאונכים זה לזה, ולכן הם מהווים צלע וגובה לצלע במשולש. נוכל להשתמש באורך צלעותיהם בכדי למצוא את השטח:

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.