פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

הכנסה/הוצאה משורש


שליטה בטכניקה של הכנסה ו/או הוצאה של כופל משורש מאוד חשובה במבחן הפסיכומטרי. לעיתים, גם כאשר נגיע לפתרון הסופי, לא נמצא אותו בתשובות, מכיוון שהוא פשוט יהיה רשום אחרת.

למשל, לאחר חישוב נגיע לשורש של 18, ואילו בתשובות יהיה רשום 3 כפול שורש 2.
מצב זה קורה בבחינה הפסיכומטרית דווקא בשאלות גיאומטריה, כאשר אנו מחשבים אורכי צלעות בעזרת משפט פיתגורס, ולא דווקא בשאלות שורשים טהורות. בעת חישוב אורכי צלעות, פעמים רבות נראה כי מה שמופיע בתשובות לא תואם את מה שיצא לנו בחישובים, ועליו לבצע מניפולציה (הכנסה או הוצאה של כופל מהשורש) כדי למצוא את התשובה הנכונה.

הוצאת כופל משורש - כאשר אנו רוצים להוציא כופל מתוך שורש, עלינו לפרק את השורש בהתאם לחוקי כפל שורשים, כך שלאחד השורשים יהיה מספר שלם, ואותו נוכל להוציא אל מחוץ לשורש.
למשל, את השורש של 18 ניתן לפרק לשורש של 9 כפול השורש של 2.
השורש של 9 הוא 3, ולכן ניתן לומר כי השורש של 18 שווה ל-3 כפול השורש של 2.

הכנסת כופל לשורש - כאשר אנו רוצים להכניס כופל לשורש, עלינו לעשות בדיוק את הפעולה ההפוכה מהוצאת כופל מהשורש. עלינו להפוך את המספר שנמצא מחוץ לשורש למספר בתוך שורש, כדי שנוכל לכפול בין השורשים.
למשל, אם הביטוי שלפנינו הוא 5 כפול שורש 2, עלינו להפוך את 5 לשורש.
במקום 5 ניתן לרשום שורש של 25, ולכן הביטוי שלפנינו הוא שורש של 25 כפול שורש 2.
כעת, ניתן לחשב על-פי חוקי כפל שורשים -
שורש 25 כפול שורש 2 הם שורש של (25 כפול 2), זאת אומרת, שורש של 50.

הכנסת כופל לשורש - בכדי להכניס כופל לשורש עלינו להפוך את הכופל למספר בתוך שורש, ואז לכפול אותו בשורש השני.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.