פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

פרה פרה


הסוג הנפוץ ביותר של בעיות חוקיות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא "פרה-פרה". בדרך כלל, בשאלות אלו ישנה סדרה של מספרים עם חוקיות מסוימת, ואנו מתבקשים למצוא איבר שנמצא במקום מסוים, או לחשב את סכום הסדרה. אין צורך להכיר נוסחאות של סדרות חשבוניות או הנדסיות כמו בבית הספר. פתרון השאלות יהיה בצורה הפשוטה ביותר - נרשום את האיברים אחד אחד (פרה-פרה), עד שנגיע לאיבר המבוקש, או שנוכל לחשב את מה שביקשו (למשל: סכום איברים).

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.