פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים
תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

זווית היקפית על קוטר


מתוך הכלל הראשון - זווית היקפית שווה למחצית הזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת, ניתן להגיע לכלל נוסף - זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה ל-90.

מכיוון שהזווית המרכזית של הקוטר שווה ל- 180 (זווית שטוחה), הרי שהזווית ההיקפית הנשענת על אותה קשת (מחצית מהיקף המעגל) תהיה שווה למחצית ממנה - 90.

כלל זה הוא לכאורה מיותר, מכיוון שהוא אינו מחדש לנו דבר - זה בסך הכל מקרה פרטי של הכלל הראשון שלמדנו - זווית היקפית שווה למחצית מהזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת, אך מכיוון שמקרה זה מופיע לעיתים קרובות בשאלות מעגלים במבחן הפסיכומטרי, כדאי ללמוד אותו ככלל נפרד, על-מנת שכאשר נראה מצב כזה בשאלת גיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, נדע מיד שהזווית ההיקפית שווה ל-90.

השימוש בכלל זה הוא נפוץ במבחן הפסיכומטרי מכיוון שזווית היקפית הנשענת על קוטר יוצרת משולש ישר זווית, ואז בדרך כלל יהיה שימוש במשפט פיתגורס, חישוב צלעות וכו'.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.