פסיכומטריהסברים ותרגול
זמנים מומלצים
 
 

זמנים מומלצים לפרק המילולי


פרק חשיבה מילולית בנוי בצורה קבועה, פחות או יותר (לעיתים רחוקות יש שינויים קלים בסדר הנושאים או במספר השאלות בכל נושא).

הנושאים בטבלה הבאה מסודרים לפי סדר הופעתם בפרק.


נושא מספר שאלות בפרק אחוז מהפרק זמן מומלץ לנושא
אנלוגיות 6 25% 3 דקות
הבנה והסקה
(כולל השלמת משפטים)
11-12 50% 11 - 12 דקות
הבנת הנקרא 5-6 25% 5-6 דקות
סה"כ 23 100% 20 דקות

למרות שבפרק חשיבה מילולית במתכונת החדשה של הבחינה (מ-2012) אין שאלות מילים וביטויים, השליטה באוצר מילים נמדדת לאורך כל הפרק (גם באנלוגיות, השלמת משפטים וגם בשאלות הבנה והסקה ובקטעי הבנת הנקרא), ולכן חשוב לא להזניח את שיפור אוצר המילים ולימוד המילון. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.