פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

הרחבה וצמצום שברים


טכניקה חשובה למבחן הפסיכומטרי היא הרחבה וצמצום של שברים. טכניקה זו דרושה לנו בעיקר על-מנת לחבר ולחסר שברים (בכדי להגיע למכנה משותף - נלמד בהמשך), אך יש לה גם שימושים אחרים, לא רק בשאלות אלגברה, אלא גם בבעיות מסוגים שונים, כגון בעיות הספק, בעיות ממוצעים, בעיות יחס ועוד.

הרחבת שברים:
בכדי להרחיב שבר, עלינו להכפיל את המונה והמכנה שלו באותו מספר. כאשר אנו עושים זאת, אנו שומרים על ערכו של השבר (התוצאה נשארת זהה).

למשל, את השבר שליש (1 חלקי 3), ניתן להרחיב פי 2, ולקבל את השבר שתי שישיות (2 לחלק ל-6). שני השברים שקבלנו זהים בערכם, מכיוון שאם נחלק 2 עוגות ל-6 אנשים, כל אחד מהאנשים יקבל שליש עוגה (שזה השבר המקורי אותו הרחבנו).

צמצום שברים:
בכדי לצמצם שבר, עלינו לחלק את המונה והמכנה שלו במספר מסוים. לאחר שנעשה זאת נקבל שבר חדש, שערכו זהה לערכו של השבר המקורי.

למשל, את השבר ארבע שישיות (4 חלקי 6), ניתן לצמצם ב-2 (מכיוון שגם 4 וגם 6 מתחלקים ב-2), ולקבל את השבר שני שליש (2 חלקי 3).
ערכם של שני השברים שקבלנו זהה, מכיוון שאם נחלק 4 עוגות ל-6 אנשים, כל אחד מהאנשים יקבל שני שלישים מהעוגה.

במבחן הפסיכומטרי אסור להיעזר במחשבון, ולכן, בכדי שתוכלו לצמצם שברים במהירות ובקלות, חשוב לשלוט היטב בלוח הכפל.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.