פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

זרם


שאלות זרם הן סוג של בעיות תנועה, אך לא סביר שתתקלו בהן בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. למרות זאת, מכיוון שתרגול בעיות תנועה מסוג זה משפר את ההבנה ואת היכולת לפתור גם בעיות תנועה מסוגים אחרים במבחן הפסיכומטרי, נסביר אותן כאן.
כמו כן, בחלק מספרי הלימוד של מכוני הפסיכומטרי מופיעות בעיות תנועה מסוג בעיות זרם, וזו סיבה נוספת להסבר המובא כאן.

בבעיות תנועה מסוג בעיות זרם, אנו צריכים להוסיף או לחסר את מהירות הזרם למהירות הגוף, בהתאם לכיוון הזרם.
כאשר גוף נע בכיוון הזרם, נוסיף את מהירות הזרם למהירות הגוף.
כאשר גוף נע נגד כיוון הזרם, נחסר את מהירות הזרם ממהירות הגוף.

ה"זרם" בבעיות תנועה מסוג זה אינו חייב להיות זרם מים, ויכולות להופיע בעיות תנועה עם מטוס שטס עם או נגד הרוח, אדם שהולך על מסוע חשמלי או מדרגות נעות.

תחילה, נבהיר 2 מושגים:
במורד הזרם - עם הזרם (מורד - כמו ירידה - יותר מהר).
במעלה הזרם - נגד הזרם (מעלה - כמו עליה - יותר לאט).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.