פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

סידור בשורה \ במעגל


בחלק מבעיות צירופים בפרק החשיבה הכמותית במבחן הפסיכומטרי יש צורך לסדר מספר איברים בשורה או במעגל. ניתן לפתור בעיות צירופים אלה על ידי סרטוט, או בעזרת נוסחה לחישוב סידור בשורה או סידור במעגל. שאלות סידור בשורה נפוצות יחסית (למשל, סידור 5 ספרים על מדף) אולם בעיות צירופים של סידור איברים במעגל נדירות במבחן הפסיכומטרי.


ההסבר לנוסחה לחישוב סידור במעגל - לא מומלץ לקרוא...

ההסבר לנוסחה הוא מעט מסובך, ומניסיון, הוא בדרך כלל רק מתסכל ומסבך תלמידים שלא לצורך. ובכל זאת, לתלמידים המעצבנים שפשוט "חייבים לדעת" (כמו שאני הייתי בבית ספר...):

הסיבה שבמעגל אנו מחסרים 1 ממספר האיברים היא שכל מעגל מכיל בתוכו מספר שורות שונות, כמספר האיברים שמרכיבים אותו.

נניח ויש מעגל נתון ובו 5 איברים. כאשר נפתח את המעגל במקום מסוים אנו בעצם יוצרים שורה, ומכיוון שאנו יכולים לפתוח את המעגל ב-5 מקומות שונים, בכל פעם נקבל שורה שונה. לכן, כל מעגל מכיל n שורות שונות (בהתאם למספר האיברים שבו). אם מ-5 איברים ניתן ליצור !5 שורות, הרי שמספר המעגלים צריך להיות קטן פי 5 (מכיוון שכל מעגל מכיל 5 שורות שונות), ולכן מספר המעגלים השונים יהיה שווה ל- !4 (שהם !5 לחלק ל-5).

לסיכום, כאשר אנו רוצים לחשב כמה סידורים שונים יש כאשר מסדרים n איברים במעגל, עלינו לחשב את מספר השורות השונות שניתן ליצור (n!), ולאחר מכן לחלק ל-n, מאחר שכל n שורות יוצרות מעגל אחד.

מצד אחד, אפשר להמשיך עם ההסבר ועם ציורים וסרטוטים, ומצד שני, אפשר גם לא... :-)


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.