פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

2 טענות ומסקנה


חלק משאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי הן מסוג 2 טענות ומסקנה (או - ממה נובעת המסקנה). 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.