פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

הסבר כללי


את כל בעיות התנועה המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור באמצעות נוסחת התנועה: דרך = זמן * מהירות.
בדרך כלל נח להציב את נתוני השאלה בטבלה של דרך - זמן - מהירות, ובכדי להשלים את הנתונים החסרים, ניתן להיעזר בסרטוט הפירמידה, בדיוק כמו בבעיות הספק.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.