פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא


 
 

מבוא והסבר כללי


מיקום: פרק חשיבה מילולית, בסוף הפרק, אחרי מקטע שאלות היגיון.
מספר שאלות: 7-4 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לשאלה, כאשר קריאת הקטע מוכלת בתוך זמן זה. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.