פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים
בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

נוסחת הממוצע


את כל בעיות הממוצעים המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור באמצעות נוסחת הממוצע. ישנן שיטות שונות עבור סוגים שונים של בעיות ממוצע, כמו שיטת הנדנדה / הציר / הסקאלה עבור בעיות ממוצע משוקלל, נוסחת שינוי בממוצע עבור בעיות בהן צריך לחשב ממוצע חדש לאחר שינוי כלשהו, ושיטת ההפרשים / הסטיות / הקזינו עבור שאלות איבר חסר, אך בסופו של דבר עדיף להשתמש תמיד בנוסחת הממוצע.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.