פסיכומטריהסברים ותרגול
זמנים מומלצים
 
 

זמנים מומלצים לפרק האנגלית


פרק אנגלית בנוי בצורה קבועה - השלמת משפטים, לאחר מכן ניסוח מחדש, ולבסוף 2 קטעי הבנת הנקרא. השאלות בכל מקטע מופיעות בסדר קושי עולה, למעט בקטעי הקריאה בהם השאלות מופיעות לפי סדר הופעתן בקטע.


נושא מספר שאלות בפרק אחוז מהפרק זמן מומלץ לנושא
השלמת משפטים 8 35% 4 דקות
ניסוח מחדש 4 20% 4 דקות
הבנת הנקרא 10 45% 12 דקות
סה"כ 22 100% 20 דקות

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.