פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

הסבר כללי


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 1-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

הבנת מושג היחס חשובה מאוד בבחינה הפסיכומטרית. שאלות יחס יכולות להופיע כשאלות יחס טהורות, או כחלק משאלות בנושאים אחרים כגון אחוזים, ממוצעים, תנועה, הספק ועוד.
השימוש ביחס בא לידי ביטוי גם בגיאומטריה (יחסי צלעות, יחסי שטחים, יחסי נפחים), ולכן חשוב להבין ולהפנים את מושג היחס ואת הפעולות השונות שאפשר לבצע ביחסים.

יחסית, הנושא לא ממש מסובך... :)

יחס מתמטי הוא צורה מילולית להבעת שבר. ההבדל המהותי בין יחס לשבר הוא שיחס ניתן לרשום בין כמה גורמים (1:2:3:4), ושבר הוא יחס בין שני מספרים בלבד.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.