פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה
שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כפל ארוך


כפל ארוך היא טכניקה חשובה, אך כמעט ואין צורך להשתמש בה בשאלות האלגברה בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. ברוב המקרים, החישובים שיהיה עלינו לחשב במבחן הפסיכומטרי יהיו פשוטים, וניתן יהיה לבצעם בראש ובמהירות.

כפי שהסברנו, המרכז הארצי לא בודק אם אנחנו "מחשבוני כיס", אלא מנסה לבדוק את ההבנה שלנו. לכן, הקושי בשאלות יהיה בהבנה שלהן, ולא בחישוב הסופי, והחישובים שידרשו מאיתנו לצורך פתרון השאלות יהיו פשוטים יחסית.
למרות זאת, כפל ארוך היא טכניקה בסיסית שחייבים לדעת, גם כרשת ביטחון למצב בו ניתקל בחישוב שאנחנו לא מצליחים לבצע בראש.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.