פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים
הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

הסבר כללי להשלמת משפטים


הוראות:
בכל שאלה יש משפט (או כמה משפטים) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחורת באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

המפתח לפתרון נכון של שאלות השלמת משפטים טמון בהבנת הקשרים הלוגיים בין חלקי המשפט. ישנם סוגים שונים של קשרים: ניגוד, פירוט, הדגמה, הסבר וכדומה. בדרך כלל נבין את מהות הקשר בעזרת מילות הקישור (לכן, למרות, ואולם, בניגוד ל...).
מה שחשוב בהשלמת המשפט, הוא שההיגיון הפנימי במשפט (במבנה המשפט) ישמר לכל אורכו. יכול להיות שמשפט מסוים נשמע לנו לא הגיוני מתוך ידע כללי, או מתוך תפיסה אישית שלנו, אך כל עוד נשמר קשר הגיוני בין חלקי המשפט מבחינת המבנה שלו, המשפט נכון.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.