פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים
הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

מבוא להשלמת משפטים


מיקום: פרק חשיבה מילולית, אחרי שאלות החלפת אותיות (פטל), לפני שאלות היגיון.
מספר שאלות: 3 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה - סה"כ 3 דקות ל-3 שאלות.

מיומנות נבדקת: בשאלות אלו נבדקת היכולת להגדיר במדויק קשר או יחס בין משמעויות של מילים או צירופים, ואת היכולת לזהות דמיון בין שני יחסים. בשאלות רבות נדרשת שליטה טובה באוצר מילים וביטויים.

שאלות השלמת משפטים במבחן הפסיכומטרי במתכונת החדשה נמצאות בתוך מקטע שאלות הבנה והסקה (מה שנקרא בעבר שאלות היגיון), והן נחשבות לשאלות הקשות ביותר בחלק המילולי. הסיבה לכך טמונה בעובדה שהן דורשות הרבה מאוד ריכוז ובדרך כלל שואבות זמן יקר במהלך פרק החשיבה המילולית - זמן שדרוש לנו לפתור את שאר השאלות בפרק (אחד הדברים אותם הפסיכומטרי בודק הוא היכולת לחלק את הזמן שלנו בין החלקים השונים של הבחינה הפסיכומטרית).
אחת הסיבות העיקריות לאובדן זמן בשאלות השלמת משפטים בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי היא שהביטחון העצמי מתערער בשאלות אלו, והתלמידים מוצאים עצמם בודקים את כל התשובות, גם לאחר שמצאו את משפט מתאים. כמובן שפעולה זו מיותרת וכאשר אנו מוצאים את התשובה הנכונה עלינו לסמנה ולעבור הלאה לשאלה הבאה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.