פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

צעד אחרון


צעד אחרון / יום אחרון / לילה אחרון

בעיות הצעד האחרון (היום האחרון / הלילה האחרון) הן סוג נוסף של בעיות חוקיות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. שאלות אלה לא הופיעו כבר שנים רבות בבחינה, אך כדאי לעבור עליהן על-מנת להכיר את דרך הפתרון אם במקרה כן תופיע שאלה כזו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.