פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

צעד אחרון


צעד אחרון / יום אחרון / לילה אחרון

בעיות הצעד האחרון (היום האחרון / הלילה האחרון) הן סוג נוסף של בעיות חוקיות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. שאלות אלה לא הופיעו כבר שנים רבות בבחינה, אך כדאי לעבור עליהן על-מנת להכיר את דרך הפתרון אם במקרה כן תופיע שאלה כזו.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.